Vrací se tzv. izolačka

Vydáno: 2 minuty čtení

Vláda schválila návrh MPSV na opětovné zavedení mimořádného příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě (tzv. izolačka).

Zaměstnanci, kterému vznikl z důvodu nařízené karantény nárok na náhradu příjmu, bude příslušet za každý kalendářní den příspěvek ve výši 370 Kč, nejdéle však po dobu prvních 14 kalendářních dnů trvání nařízené karantény.

Pokud součet příspěvku a náhrady příjmu přesáhne 90 % průměrného výdělku zaměstnance, příspěvek se sníží. Příspěvek má být vyplácen nejdéle do 30. 6. 2022. Jde o obdobnou právní úpravu, která byla přijata na jaře letošního roku.

Příspěvek by měl zvýšit ochotu lidí léčit se či jít do karantény a také hlásit případné rizikové kontakty. Náklady na příspěvek nepůjdou k tíži zaměstnavatele, neboť ten si bude moci vyplacenou výši odečíst z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Návrh zákona zamířil do Poslanecké sněmovny se žádostí o projednání v legislativní nouzi.

Přejete si dostávat týdeník s krátkými zprávami do svého e-mailu či plný přístup k souvisejícím článkům? Pořiďte si předplatné.