Veřejnoprávní milostivé léto v širším kontextu exekučního práva

Vydáno: 1 minuta čtení

Jedinečnou šanci uhradit své dluhy vůči veřejnoprávním institucím dává dlužníkům nový institut tzv. milostivého léta. Státu, obcím nebo úřadům totiž mohou od 28. října 2021 do 28. ledna 2022 uhradit své pohledávky bez úroků, pouze s náklady exekuce ve výši 750 Kč a příslušné sazby daně z přidané hodnoty.

S touto novou problematikou vás seznámíme na chystaném webináři – a to včetně podmínek, za nichž lze naplnit sledovaný záměr této úpravy – osvobození od placení veškerých dalších vymáhaných pohledávek přesahující zaplacenou jistinu v exekučním řízení a zastavení exekuce. 

Lektor představí i svůj praktický pohled včetně problematických výkladových pasáží nové právní úpravy.

Podrobné informace o obsahu webináře a přihláška zde >>>

Veřejnoprávní milostivé léto v širším kontextu exekučního práva