Nevybrané úspory z důchodového spoření

Vydáno: 1 minuta čtení

K 31. 8. 2021 eviduje Finanční správa celkem 1 296 účastníků II. pilíře důchodového spoření ukončeného v roce 2016, kteří si dosud nepožádali o své vklady. Jedná se o nevyplacené prostředky v celkové výši 8,4 mil. Kč.

Nevypořádané prostředky účastníků byly penzijními společnostmi převedeny na finanční úřady, kde si účastníci důchodového spoření mohou o vyplacení svých nevyzvednutých úspor požádat. Účastníci byli přitom penzijními společnostmi i FÚ o možnosti vyplacení tohoto přeplatku informováni.


Finanční správa může vyplatit nevyzvednuté prostředky pouze na základě podané žádosti o vrácení přeplatku u svého místně příslušného FÚ. Prostředky z II. pilíře důchodového spoření mohou být poplatníkům vyplaceny nejpozději do konce roku 2023, poté budou převedeny do státního rozpočtu.

Přejete si dostávat týdeník s krátkými zprávami do svého e-mailu či plný přístup k souvisejícím článkům? Pořiďte si předplatné.