Minimální doba čerpání dovolené

Vydáno: 2 minuty čtení

Jednou ze změn, které přinesla novela zákoníku práce v oblasti dovolené s účinností od 1. 1. 2021, je výslovná úprava minimální délky čerpání dovolené.

Dle ustanovení § 218 odst. 6 zákoníku práce může čerpání dovolené zaměstnavatel zaměstnanci s jeho souhlasem výjimečně určit v rozsahu kratším, než činí délka směny, nejméně však v délce její jedné poloviny (např. 4 hod. při délce směny 8 hod.), nejde-li o zbývající část nevyčerpané dovolené, která je kratší než polovina směny (např. 2 hod.).

Ani nadále tedy není možné, aby zaměstnanec čerpal dovolenou v řádu jedné či dvou hodin, protože by to popíralo účel dovolené, kterým je odpočinek zaměstnance.

Tato varianta přichází v úvahu jen pro případ dočerpání dovolené (například skončení pracovního poměru, na konci kalendářního roku). Podmínkou je vždy souhlas zaměstnance.

Přejete si dostávat týdeník s krátkými zprávami do svého e-mailu či plný přístup k souvisejícím článkům? Pořiďte si předplatné.

Tip redakce:

Nejste si stále jisti, jak je to s novou právní úpravou dovolené?
V našem e-shopu si můžete zakoupit záznam úspěšného webináře s JUDr. Dominikem Brůhou Nová úprava dovolené - praktické příklady a cvičení.