Neudržitelné veřejné finance

Vydáno: 2 minuty čtení

Veřejné finance jsou při nynějším nastavení rozpočtové politiky a výdajů dlouhodobě neudržitelné. V každoroční Zprávě o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí to uvedla Národní rozpočtová rada.

Veřejné finance se dostaly pod obrovský tlak kvůli koronavirové pandemii, nicméně fiskální politika během krizového období bohužel obsahovala i nákladná opatření, jež s pandemií nesouvisela (snížení zdanění příjmů FO, zrušení superhrubé mzdy, zvyšování důchodů nad rámec zákonné valorizace).

S návratem schodku na předcovidové úrovně se nyní počítá až pro rok 2031. Vývoj by mohl zlepšit ve střednědobém horizontu důvěryhodný ozdravný plán veřejných financí, který by podle rady měl zahrnovat především revizi daňového systému, racionalizaci výdajů nebo zefektivnění veřejné správy.

Rada zároveň upozornila, že největším problémem pro vývoj veřejných financí do budoucna je stárnutí populace, což bude vyžadovat zejména zásadní úpravu důchodového systému.

Přejete si dostávat týdeník s krátkými zprávami do svého e-mailu či plný přístup k souvisejícím článkům? Pořiďte si předplatné.