DEPO přinese revoluci nejen do spisové služby

Vydáno: 2 minuty čtení

Zásadní materiál DEPO, nebo-li další elektronizace postupů orgánů veřejné moci téměř po ročním připomínkování a úpravách úspěšně prošel v březnu Poslaneckou sněmovnou a dá se předpokládat jeho hladké schválení v Senátu ČR.  

Cílem této modernizace je omezit informační povinnost fyzických i právnických osob vůči veřejnému sektoru v duchu sympatického hesla „Obíhat mají data, nikoliv osoby“.

Návrh upravuje přes 150 zákonů a vytváří tak právní podmínky pro implementaci zákona o právu na digitální službu.

Aby bylo možné se včas připravit na přelomové změny, společnost Exponet pořádá online konferenci DEPO a spisová služba, na které řada předních odborníků seznámí účastníky s dopady do oblasti spisových služeb.

Jiří Úlovec, ředitel odboru archivní správy a spisové služby, seznámí účastníky s vývojem legislativy v oblasti archivnictví a spisové služby v souvislosti s DEPO včetně dalšího postupu a očekávaného vývoje legislativy.  Další přednášející Karolína Šimůnková, metodička Národního archivu, říká ke své přednášce: „DEPO má přímý a významný dopad na rozsah a způsob vedení spisových služeb u různých původců. Novelizace zákona o archivnictví a spisové službě v souvislosti s DEPO způsobuje konec spisové služby v listinné podobě a mění rozsah a způsoby vedení spisové služby u veřejnoprávních původců.“

Pozvání na konferenci přijal i Robert Piffl, Document Management Expert, který se ve svém vystoupení zaměří na atestaci systémů spisových služeb a související změny vyhlášky a NSeSSL. Účastníci se seznámí s plánem postupu úprav NSeSSL, tvorbou postupů pro a-testaci a časovým harmonogramem celého procesu zavedení a-testace do praxe. Autor se následně soustředí na doporučení pro veřejnoprávní původce s ohledem na povinnost vedení spisové služby pouze v a-testovaných systémech eSSL. Samostatnou část příspěvku bude tvořit problematika rozhraní mezi eSSL a dalšími systémy včetně dopadu atestace na tuto problematiku.

Konference DEPO a spisová služba se koná online 5. 5. 2021 od 9:00 do 12:00 hod. 

Více informací a registrace na depo1.konference.cz

Wolters Kluwer je partnerem této online konference 

Wolters Kluwer ČR