Povinné firemní testování a GDPR: Jak testovat a jaké osobní údaje o zaměstnancích lze evidovat?

Vydáno: 6 minut čtení

Od dubna platí další vlna povinného testování zaměstnanců na pracovišti. Kromě všech firem s 10 a více zaměstnanci se povinnosti testování rozšiřuje nově i na ty nejmenší společnosti, neziskové organizace a OSVČ. Firmy a živnostníci tak musejí řešit několik nových problémů – jak testovat, jaké údaje evidovat a co všechno jim pojišťovna proplatí?

Povinnost testování zaměstnanců na pracovištích platí na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví pro všechny firmy v Česku od začátku března. Od 6. dubna se pak rozšiřuje i na nejmenší podniky, živnostníky a pracovníky v neziskovém sektoru. Ti všichni, kteří v posledních 7 dnech neabsolvovali státem uznaný test na covid-19 s negativním výsledkem, nemohou podle nařízení vstoupit na místo pracoviště, pokud se na ně nevztahuje některá z výjimek.

Kdo všechno je povinen testovat?

Vládní nařízení o testování pracovníků uložilo povinnosti firmám v několika etapách:

Od 5. března musejí své zaměstnance pro výkon práce na pracovišti testovat všechny firmy, které mají více než 50 zaměstnanců – 1. etapa.

Nejpozději 26. března se do testování musejí zapojit i všechny firmy, které zaměstnávají nejméně 10 osob – 2. etapa.

Firmy od 1 do 9 zaměstnanců, pracovníci v neziskovém sektoru a živnostníci se musejí povinně testovat od 6. dubna. OSVČ musejí mít negativní test, pokud se při práci střetávají s dalšími osobami mimo domácnost – 3. etapa. Na živnostníky pracující doma, kteří se stýkají pouze se členy vlastní domácnosti, se povinnost nevztahuje.

Jak testovat?

Testování může probíhat buď prostřednictvím zdravotnického personálu, nebo takzvaného laického antigenního testování.

K testování prováděnému zdravotnickým personálem se mohou využít PCR testy nebo antigenní testy. Variant je několik:

1. Závodní lékař (testování ve firmě)

 • firemní lékař, který již má ordinaci v areálu firmy, anebo o prostor ve firmě požádá,

2. Externí poskytovatel zdravotních služeb (testování ve firmě)

 • objednaný poskytovatel zdravotních služeb, který testování přímo ve firmě zajistí,

3. Odběrové místo, které uznává pojišťovna (testování mimo firmu)

 • zaměstnavatel pošle zaměstnance na test do sítě odběrových center nebo odběrových míst,

4. Další poskytovatelé zdravotních služeb (testování v ordinaci)

 • zaměstnavatel pošle zaměstnance do ordinace dalších pracovníků, kteří testování provádějí – praktických lékařů, ambulantních specialistů a podobně. 

Testování antigenními testy ve výše uvedených případech je hrazené z veřejného zdravotního pojištění a je možné jej v tomto režimu provádět 1krát za 3 dny. 

Pokud se zaměstnanci mají testovat prostřednictvím tzv. laického testování, musí pro ně testy zajistit zaměstnavatel. Skutečné náklady na pořízení testů proplatí zaměstnanci zdravotní pojišťovna zaměstnance na základě přehledu, který zaměstnavatel jedenkrát měsíčně pojišťovně pošle. Maximální výše příspěvku na jednoho zaměstnance činí 4x60 Kč za měsíc. 

Vzory pro vás: Potřebujete zpracovat osobní údaje? Prohlédněte si balíček vzorů v rámci GDPR

Jaké osobní údaje o zaměstnancích evidovat?

Aby zaměstnavatelé mohli uložené povinnosti splnit, musejí zpracovávat příslušné osobní údaje zaměstnanců. Mimořádné opatření vlády přitom neurčuje, jak dlouho by měli zaměstnavatelé data související s testováním uchovávat – minimálně by tak ale měli činit do doby, než povinnost testování skončí.

Povoleno je zpracovávat pouze nezbytné údaje, konkrétně:

 • jméno a příjmení zaměstnance
 • číslo pojištěnce
 • zdravotní pojišťovna 
 • datum provedení testu na onemocnění covid-19
 • výsledek provedeného testu
 • potvrzení o prodělaném onemocnění covid-19
 • potvrzení o provedeném očkování na covid-19

Protože jde ze strany zaměstnavatele o plnění zákonné povinnosti, není ke zpracování údajů třeba souhlasu zaměstnance. O zpracování údajů by zaměstnavatel ale měl vést záznamy, protože se jedná o evidenci citlivých údajů. 

Vzory pro vás: Prohlédněte si vzor evidence osobních údajů

Zaměstnanec by také měl být o zpracování osobních údajů písemně informován. Zejména tehdy, jestliže jeho zaměstnavatel využívá samotestování a náklady na pořízení testu si nechává proplatit zdravotní pojišťovnou. V takovém případě bude zaměstnavatel pojišťovně předávat i jeho osobní údaje, a to v pravidelném měsíčním výkazu provedených testů.

Vzory pro vás: Prohlédněte si vzor informace pro samotestování zaměstnanců

Na koho se testování nevztahuje?

Povinné testování se netýká pracovníků, kteří pracují na home office, anebo z jiných důvodů nedocházejí na pracoviště a nepřicházejí do styku s dalšími osobami. To se týká také osob samostatně výdělečně činných – pokud živnostníci pracují z domu a s nikým dalším se nestýkají, testování se jich netýká.

Testovat se nemusejí ani lidé, kteří mají certifikát o tom, že v uplynulých 90 dnech nemoc covid-19 prodělali. A stejně tak testování není povinné pro ty, kteří podstoupili očkování.

Mohou zaměstnanci test odmítnout?

Protože jde o nařízení vlády, jsou zaměstnanci povinni na výzvu zaměstnavatele test podstoupit. Pokud odmítnou, zaměstnavatel je nemůže vpustit na pracoviště. 

Poté už pracovníci nesou konkrétní důsledky přímo uvnitř firmy – za zameškanou směnu jim nemusí příslušet mzda, anebo s nimi může proběhnout disciplinární řízení. Každý, kdo testování na covid-19 na svém pracovišti odmítne, navíc musí počítat s tím, že porušení mimořádného opatření se posuzuje stejně jako porušení zákona.

Vzory pro vás: Řešíte další situace zahrnující ochranu osobních údajů? Prohlédněte si všechny naše balíčky

Článek pro portál Vzorné Právo 

Vzorné právo