Pověřenec pro ochranu osobních údajů roku 2020 – opět jsme partnery této významné akce

Vydáno: 3 minuty čtení

Pomozte nám vybrat ty nejlepší pověřence!

Znáte pověřence pro ochranu údajů, který nejen ve své organizaci přispívá k řádnému a transparentnímu zpracování osobních údajů, ale také se účastní odborné diskuse a přispívá ke zvyšování úrovně ochrany údajů a ochrany soukromí v České republice či na Slovensku? Pomozte jej nominovat ve III. ročníku ocenění Pověřenec pro ochranu osobních údajů roku 2020, který pořádá Spolek pro ochranu osobních údajů a partnerský Spolok pre ochranu osobných údajov.

Více informací a možnost nominace až do konce března 2021: www.dporoku.cz

Tisková zpráva: Pověřenec pro ochranu osobních údajů roku 2020

Spolek pro ochranu osobních údajů a partnerský Spolok pre ochranu osobných údajov vyhlašují třetí ročník ocenění pověřenec pro ochranu osobních údajů roku. Jeho cílem je ocenit pověřence, kteří nejenom že ve svých organizacích přispívají k řádnému, spravedlivému a transparentnímu zpracování osobních údajů, ale také se účastní odborné diskuse, dělí se o své zkušenosti a přispívají ke zvyšování úrovně ochrany údajů a ochrany soukromí v České republice či na Slovensku.

Nominována může být každá osoba, která v roce 2020 vykonávala funkci pověřence pro ochranu osobních údajů alespoň u jednoho správce či zpracovatele na území České republiky nebo Slovenska nejméně po dobu šesti měsíců. Není přitom rozhodné, zdali se jedná o pověřence interního či externího, nebo zda působí ve veřejné správě nebo soukromém sektoru. Nominace jsou otevřené do konce března roku 2021.

Odborná porota složená ze členů českého Spolku pro ochranu osobních údajů a dalších zástupců odborné veřejnosti následně vybere finalisty a celkového vítěze pověřenců působících u správců a zpracovatelů v České republice. Obdobně porota složená ze zástupců slovenského Spolku pre ochranu osobných údajov vybere vítěze z pověřenců nominovaných na Slovensku.

V prvním ročníku tohoto ocenění byla jako pověřenec pro ochranu osobních údajů roku 2018 vybrána Margit Doležalová, která tuto funkci zastávala pro skupinu ČSOB. Ve druhém ročníku, kdy již byli oceňováni i pověřenci působící na Slovensku, v České republice zvítězili  Jindřich Kalíšek, pověřenec ve skupině KKCG, za soukromý sektor a Jitka Pišl Drábková, pověřenkyně ve státním podniku Česká pošta, za veřejný sektor. Nejlepším pověřencem pro ochranu osobních údajů na Slovensku byl vyhlášen Ján Golais, který v roce 2019 vykonával funkci pověřence ve společnostech Slovak Telekom, a.s., Intrum Slovakia, s.r.o. a Slovenský zväz ľadového hokeja.

Spolek pro ochranu osobních údajů a partnerský slovenský Spolok pre ochranu osobných údajov jsou sdruženími profesionálů zabývajících se zpracováním a ochranou osobních údajů v soukromém podnikání, samosprávě i veřejné správě. Jako takové si kladou za cíl přispívat ke zvyšování povědomí o problematice zpracování osobních údajů a ochraně soukromí a propagaci činnosti osob, které se touto tematikou v praxi zabývají.

Více informací o ocenění a online nominační formuláře jsou dostupné na www.dporoku.cz.

Další aktuality