Pozvánka: IT Security Workshop – Slabiny živelné digitalizace

Vydáno: 3 minuty čtení

Slabiny živelné digitalizace státu, novelizace Zákona o kybernetické bezpečnosti, zkušenosti s kontrolou ze strany NÚKIB, obrana proti kybernetickým útokům, ochrana dat či nákladově efektivní kybernetická obrana. Tato a mnohá další témata již 23. března ONLINE. Pořadatelem akce je Exponet s.r.o.

ExpoNET

„Nedigitální virus nám ukázal v plné nahotě slabiny digitalizace státu tím, že nás do živelné digitalizace v podstatě vehnal,“ komentuje téma svého příspěvku Aleš Špidlaprezident Českého institutu manažerů informační bezpečnosti. Co všechno vyplavalo na povrch, jak karanténa nastavila zrcadlo naší digitální gramotnosti a jak z toho ven? Na co při cestě ven nezapomenout a co nepřehlédnout? Jasné odpovědi čekejte z úst Aleše Špidly.

Sumarizaci a následné představení novinek a legislativních změn svázaných se Zákonem o kybernetické bezpečnosti si za své vezme Jan Tomíšek z advokátní kanceláře ROWAN LEGAL. Přínosné zcela jistě bude i sdílení dosavadních praktických zkušeností s kontrolou ze strany NÚKIB.

Budování nákladově efektivní kybernetické ochrany se v době, kdy mnohé firmy hledají především ekonomicky reálné modely, stává sílícím trendem. O nacházení alternativ v podobě sdílení kvalifikovaných pracovníků bezpečnostního dohledu, tzv. SOCu a o tom, jakými konkrétními kroky a nástroji společnost Novicom cestu aktivního SOCu podporuje, pohovoří Jindřich Šavel.

Zajímá vás, kolik aplikací nebo funkcí potřebujete na dostatečné zabezpečení vaší sítě? Pak rozhodně nevynechejte přednášku Josefa Kačaly z GFI Software. V rámci GFI Unlimited vytvořili tzv. Solution sety, se kterými lze expandovat v rámci množství používaných bezpečnostních funkcionalit bez zatížení firemního rozpočtu.

Další z prakticky orientovaných témat, kterému se v rámci svého příspěvku budou věnovat Ondřej Nekovář a Ian Pohl ze Státní pokladny Centra sdílených služeb, s. p., je Attack surface modelování za využitím OSINT (Open Source Intelligence). Za pomoci praktických ukázek předvedou, jakým způsobem hledat a najít informace, které o vás může zjistit útočník bez toho aniž by aktivně vstoupil do vaší sítě. A dále jak tyto informace využije při stanovení plánu a výběru techniky útoku.

Jak ochránit hodnoty firmy a zajistit, aby vaše data zůstala tam, kde je chcete mít, nastíní v navazující přednášce Roman Zavadil ze společnosti Safetica. O pár okamžiků později se od Tomáše Barta a Božetěcha Brablce  dozvíte, jaké nástroje a programy lze pro zvýšení povědomí o kybernetické bezpečnosti a chování uživatelů v síti aktuálně využít.

Závěr konference bude patřit Tomáši Pluhaříkovi ze společnosti HuMalnn. Pohled do výzev kybernetické bezpečnosti mimo běžné IT prostředí okoření anonymizovanými příklady z praxe a ukázky rizik zneužití známých technologií.

K příjemně strávenému dni přispěje závěrečné slosování ankety o ceny pro všechny účastníky.

Podrobný program a registrace na https://itsw.konference.cz/