Vysoké přeplatky na dani z příjmů FO

Vydáno: 2 minuty čtení

V některých situacích je výhodné podání přiznání daně z příjmů FO či požádání zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, vznikají při nich mnohatisícové přeplatky (vratky) na dani z příjmů FO. 

U zaměstnanců jde např. o následující situace: existence zdanitelného příjmu pouze po část roku (základní slevu na poplatníka lze uplatnit v plném rozsahu za celý rok, tj. i za období bez zdanitelných příjmů) – například při nezaměstnanosti po část roku, nemoci delší než měsíc (případná opakovaná karanténa), u studentů pracujících pouze přes léto (vrácena může být i srážková daň z příjmů) atd.

Dále pak při mimořádném příjmu v zaměstnání (vysoká odměna podléhající solidárnímu zvýšení daně pouze v daném měsíci), uplatnění školkovného (jde o slevu na dani, nikoli pouze o položku odčitatelnou od základu daně), úroků z úvěru na bytové potřeby (uplatňuje se dodatečně, vzniká přeplatek zpravidla 15 % z těchto úroků) příp. i jiných nezdanitelných částí základu daně (životní pojištění, penzijní připojištění, odběry krve atd.) a jejich kombinací.

Přejete si dostávat týdeník s krátkými zprávami do svého e-mailu či plný přístup k souvisejícím článkům? Pořiďte si předplatné.