Změna v odpočtu darů

Vydáno: 1 minuta čtení

Novela zákona o daních z příjmů (zákon č. 39/2021 Sb.), která nabyla účinnosti 4. 2. 2021, mění ustanovení týkající se odpočtu darů u fyzických i právnických osob (§ 15 odst. 1 a § 20 odst. 8 ZDP).

Novela umožňuje na dva roky (2020 a 2021) fyzickým i právnickým osobám snížit základ daně až o 30 % za poskytnuté dary. Vyšší odpočet je tedy možný již za dary poskytnuté v roce 2020.

FO mají nárok na odpočet daru ze základu daně, pokud jejich úhrnná hodnota v kalendářním roce přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1 000 Kč. Odečíst ale nelze více než 15 % ze základu daně, podle novely „to neplatí pro zdaňovací období kalendářních let 2020 a 2021, za která lze v úhrnu odečíst vždy nejvýše 30 % základu daně“. 

Obdobně PO mohou odečíst hodnotu daru alespoň ve výši 2 000 Kč, max. 10 % ze základu daně, za zdaňovací období, která skončila v období od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2022 lze uplatnit až 30 % základu daně.

Přejete si dostávat týdeník s krátkými zprávami do svého e-mailu či plný přístup k souvisejícím článkům? Pořiďte si předplatné.