Pozvánka na online konferenci: IT mezi paragrafy – nová regulace online služeb

Vydáno: 3 minuty čtení

Elektronizace postupů orgánů veřejné moci, Zákon o právu na digitální služby, změny v oblasti doručování a elektronických podpisů, nová regulace online služeb. To vše rozebereme 18. února na konferenci IT mezi paragrafy s předními odborníky na daná témata. Konference proběhne ONLINE.

ExpoNET

„Vládní návrh zákona o elektronizaci postupů orgánů veřejné moci  přináší změnu více než 163 právních předpisů. Tyto změny jsou mnohdy zcela zásadní jak pro občany, tak i pro soukromé firmy, přičemž samozřejmě největší dopad mají na veřejnou správu a samosprávu. ,“ komentuje téma první přednášky Michal Franěk, ředitel pořádající agentury Exponet s.r.o.

„Mění se řada důležitých principů a pravidel - například v oblasti doručování orgánům veřejné moci, rozšiřují se možnosti využívání on-line služeb, v souvislosti se současnou novelizací zákona o ověřování se připravuje e-legalizace elektronických podpisů.“, pokračuje ve výčtu aktualit z oblasti elektronizace veřejné správy první z přednášejících Ing. Robert Piffl.

Na zásadní novinky, které s sebou přináší Zákon o právu na digitální služby, si posvítí v rámci druhé prezentace Pavel Amler, advokát z advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS. Řeč přijde na dva klíčové instituty, a to právo na nahrazení úředně ověřeného podpisu nebo uznávaného elektronického podpisu a katalog služeb se souvisejícím harmonogramem digitalizace. Přednáška bude koncipována jako věcné a praktické vysvětlení obou institutů s nezbytným minimem právní teorie a doporučeními pro praxi.

Aktuálním vývojem legislativy v oblasti využívání služeb cloud computingu orgány veřejné správy se bude zabývat Pavel Hejl, Senior Associate z advokátní kanceláře ROWAN LEGAL. Svoji pozornost zaměří na podrobnosti o aktuálním dění ohledně cloudových vyhlášek i zákona o informačních systémech veřejné správy.

Závěr konference bude patřit novinkám ze světa e-commerce a s nimi spjatými regulacemi. Partner advokátní kanceláře ROWAN LEGAL Michal Nulíček pohovoří například o návrzích evropských nařízení Digital Services Act a Digital Markets Act, plánované harmonizaci úpravy digitálního prostředí v EU či výhledech na regulaci největší digitální platformy. Poukáže také na novelu autorského zákona, jíž bude transponována DSM směrnice, která mimo jiné přináší novinky v úpravě užití autorských děl poskytovateli služeb pro sdílení obsahu nebo v ochraně tiskových publikací online. Stranou jeho zájmu nezůstane ani tzv. P2B nařízení upravující vztahy mezi online zprostředkovatelskými službami či vyhledávači a jejich zákazníky.

Celá online akce bude zakončena diskuzí, které se zúčastní všichni přednášející.

Podrobný program a registrace na https://itparagrafy.konference.cz/

Wolters Kluwer ČR