Převod dovolené z roku 2020

Vydáno: 1 minuta čtení

Postup u nevyčerpané dovolené vzniklé do 31. 12. 2020 upravuje přechodné ustanovení k novele zákoníku práce č. 285/2020 Sb. U této nevyčerpané dovolené se postupuje podle úpravy dovolené platné do 31. 12. 2020, tj. tuto dovolenou musí zaměstnavatel evidovat a určovat k čerpání ve dnech, nepřevádí se na hodiny.

Zaměstnavatel tedy při evidenci dovolené v roce 2021 musí rozlišovat mezi dovolenou za rok 2020 a 2021. Význam to má především u zaměstnanců s různě dlouhými směnami, protože předchozí úprava byla postavena na tom, že se čerpá jeden den dovolené bez ohledu na délku směny. Pro dovolenou vzniklou od 1. 1. 2021 bude její čerpání evidováno po hodinách podle toho, v jak dlouhé směně zaměstnanec dovolenou čerpal.

Nicméně i čerpání dovolené za rok 2020 v roce 2021 musí zaměstnavatel evidovat také v hodinách, a to proto, že čerpání dovolené se považuje pro účely posouzení vzniku práva zaměstnance na dovolenou za rok 2021 za výkon práce.

Přejete si dostávat týdeník s krátkými zprávami do svého e-mailu či plný přístup k souvisejícím článkům? Pořiďte si předplatné.

Další aktuality