TZ: Důvěryhodná veřejná správa

Vydáno: 3 minuty čtení

ExpoNET

Důvěryhodná veřejná správa jako hlavní téma první letošní online akce Exponet s.r.o. Trojice odborných řečníků věcně k dopadům novely vyhlášky č. 317/2014 Sb. a systémům spisových služeb jako významným informačním systémům dle ZoKB, k evidenci dokumentů veřejnoprávních původců, očekávanému vývoji legislativy včetně nově plánovaných povinností pro veřejnoprávní původce, změnám Národního standardu a atestaci systémů eSSL. ONLINE již 26. ledna.

Úvodního příspěvku akce se ujme Document Management Expert Robert Piffl. Hovořit bude o nejvíce problematické části evidence dokumentů veřejnoprávních původců - o samostatných evidencích a agendových informačních systémech včetně jejich vazeb na eSSL. Ve svém příspěvku se též zaměří na nejčastější chyby a ukáže jak je nejefektivněji odstranit. Samostatná část prezentace bude věnována očekávanému vývoji legislativy včetně nově plánovaných povinností pro veřejnoprávní původce v souvislosti se zrychlením “digitalizace” a oběhu elektronických dokumentů napříč organizacemi.

Zařazení systémů spisových služeb mezi významné informační systémy dle zákona o Kybernetické bezpečnosti přináší novela vyhlášky č. 317/2014 Sb. Určitě nevynechte přednášku Presidenta Institutu pro správu dokumentů a Architekta kybernetické bezpečnosti MZ ČR v jedné osobě -  pana Tomáše Bezoušky. S ohledem na rozsah dopadů na veřejnoprávní původce provozující systémy elektronických spisových služeb vás autor ve své prezentaci seznámí s doporučovaným postupem, jak se na tuto zcela zásadní změnu řádně a včas připravit.

Třetím na programu je příspěvek archiváře Národního archivu Miroslava Kunta. Těšit se můžete na seznámení s plánovanými a očekávanými změnami Národního standardu s ohledem na vývoj legislativy a potřeby veřejnoprávních původců. Samostatná část výkladu bude věnována možným úpravám Národního standardu v souvislosti s očekávanou povinností atestace systémů eSSL.

Celá online akce bude zakončena diskuzí, které se zúčastní všichni přednášející.

Podrobný program a registrace na https://eurad.konference.cz

Exponet s.r.o. zajišťuje komplexní či částečnou realizaci firemních a společenských eventů a odborných konferencí v České republice i v zahraničí. Na trhu působí již od roku 2000. Dlouhodobě spolupracuje s  nadnárodními společnostmi, veřejnou správou i menšími lokálními firmami. 


Kontakt pro média: 
Mgr. Iveta Kozáková | Marketing&PR| iveta.kozakova@exponet.cz| tel.: +420 226 066 933

Wolters Kluwer ČR