Právě vyšlo nové, aktualizované 6. vydání podrobného komentáře k zákoníku práce

Vydáno: 2 minuty čtení

Šesté vydání podrobného komentáře k zákoníku práce zapracovává nejaktuálnější změny, které přináší novela – zákon č. 285/2020 Sb.

Cílem komentáře je podat uživateli srozumitelný komentář právních norem, které se týkají oblasti pracovního práva.

Publikace je určena všem, kteří se zabývají pracovněprávními vztahy a aplikují pracovněprávní předpisy, především zaměstnavatelům, zaměstnancům, managementu společností, personalistům, mzdovým účetním, osobám profesně aplikujícím právo, studentům právních oborů ale i mnoha dalším.

Autorský tým složený z předních odborníků na pracovní právo z oblasti justice, advokacie i akademické sféry byl výrazně doplněn o odborníky, kteří novelizační ustanovení legislativně tvořili. Autoři se pracovněprávní problematikou zabývají rovněž při činnosti vzdělávací, publikační, vědecké i při samotné aplikaci práva v praxi.

Komentář je výbornou pomůckou usnadňující výklad ustanovení, která přináší nejasnosti. Výklad zákona je doplněn odkazy na související judikaturu a literaturu a obohacen o praktické příklady.

Autoři komentáře:

  • doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. – Ministerstvo vnitra – náměstek ministra vnitra pro státní službu
  • JUDr. Nataša Randlová, Ph.D. – advokátní kancelář Randl Partners – partner
  • doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc. – Právnická fakulta UK – VŠ učitel – docent
  • JUDr. Jiří Doležílek – Nejvyšší soud, Brno – předseda senátu
  • Mgr. Dana Roučková – Ministerstvo práce a sociálních věcí – zástupce náměstka pro legislativu
  • Mgr. Soňa Doudová – Ministerstvo práce a sociálních věcí – vrchní ministerský rada
  • JUDr. Michael Košnar – Ministerstvo práce a sociálních věcí – vrchní ministerský rada
  • Mgr. Vladimír Horna – Ministerstvo vnitra – referent

Komentář je zpracován dle právního stavu účinného k 1. 1. 2021.

Komentář nabízíme jako tištěnou knihu, e-knihu Smarteca a také jako cenově zvýhodněný balíček tištěné a online podoby.

K zakoupení na našem e-shopu >>>

Zákoník práce. Komentář - 6. vydání