Jak předávat podklady k ošetřovnému

Vydáno: 2 minuty čtení

Pro uplatnění žádosti o dávku ošetřovného musí žadatel (zaměstnanec) vyplněný tiskopis podepsat a předat zaměstnavateli. Předává mu ho v papírové podobě (originál či naskenovaný, po návratu do zaměstnání předá originál) či v elektronické podobě (s kvalifikovaným elektronickým podpisem či zaslaný datovou schránkou).

Zaměstnavatel na žádost doplní své záznamy, nebo je uvede na samostatném tiskopisu, ke kterému žádost o ošetřovné přiloží. Nově se na tento formulář bude vyplňovat číslo ze Žádosti a informace o rozsahu pracovní doby.

Zaměstnavatel je povinen žádosti svých zaměstnanců o dávky nemocenského pojištění a podklady potřebné pro stanovení nároku na dávky a jejich výplatu převést do elektronické podoby (naskenovat). Neprodleně je předá elektronicky místně příslušné OSSZ (PSSZ, MSSZ), buď s elektronickým podpisem, nebo do datové schránky OSSZ.

Tiskopisy musí být čitelné, aby bylo možné dávku zpracovat. V jedné datové zprávě je přitom třeba zasílat vždy jen podklady k jednomu zaměstnanci. Podrobněji na webu ČSSZ.

Přejete si dostávat týdeník s krátkými zprávami do svého e-mailu či plný přístup k souvisejícím článkům? Pořiďte si předplatné.

Další aktuality