Zveme Vás na exkluzivní webinář "Velká novela zákoníku práce 2020"

Vydáno: 2 minuty čtení

Srdečně Vás zveme na exkluzivní webinář (online seminář) zaměřený na změny a novinky, které nám přinese novela zákoníku práce, vyhlášená ve Sbírce zákonů pod č. 285/2020 Sb.

Webinář se koná 13. 7. 2020 a nejdůležitějšími chystanými změnami zákoníku práce Vás provede JUDr. Dominik Brůha, Ph.D.

Obsahem webináře je:

 • Přehled změn v zákoníku práce a souvisejících předpisech, dělené nabytí účinnosti změn právní úpravy
 • Změny ve vysílání zaměstnanců – cestovní náhrady, příplatky atd.
 • Nová úprava doručování písemností – dopady do praxe, pořadí jednotlivých typů doručování, poučení z judikatury
 • Korekce tzv. doložky odvolatelnosti – okruh zaměstnanců, s nimiž je možné sjednat doložku odvolatelnosti
 • Přechod práv a povinností v pracovněprávních vztazích – nově podmínky přechodu
 • Koncepční změny v oblasti dovolené – nový přístup ke stanovování nároku na dovolenou, tzv. přepočet přes hodiny, příklady
 • Dílčí změny v oblasti náhrady škody – navýšení částek odškodnění za pracovní úrazy, nový způsob valorizace
 • Sdílené pracovní místo jako atypická forma rozvržení pracovní doby, slaďování pracovního a soukromého života, vliv na odměňování, vzor dohody
 • Dílčí změny v oblasti překážek v práci – sportovní soustředění atd.
 • Diskuze, zodpovězení dotazů účastníků, aktuality ke dni konání semináře

V průběhu celého semináře budete moci psát Vaše dotazy do chatovacího okna, bude jim věnován velký prostor.

Komu je webinář určen:

 • zaměstnavatelům
 • personalistům
 • mzdovým účetním
 • firemním právníkům
 • advokátům apod.

Časový rozvrh: cca 2 hodiny

Cena: 1 290 Kč

>> Objednat si účast na webináři Velká novela zákoníku práce 2020 Velká novela zákoníku práce 2020