Základ daně se při prominutí pojistného nemění

Vydáno: 1 minuta čtení

V souvislosti s prominutím pojistného na sociální zabezpečení (24,8 % z příjmů zaměstnanců) za měsíce červen, červenec a srpen GFŘ upozorňuje plátce daně, že uvedený návrh zákona nemá vliv na konstrukci výpočtu základu daně (superhrubou mzdu).

Plátci daně, kterých se v případě schválení zákon dotkne, budou standardně navyšovat příjem poplatníka pro účely výpočtu základu daně zpravidla o 33,8 % (24,8 % SP + 9 % ZP). 

Prominutí pojistného nebude mít stejně tak vliv například na způsob vyplnění Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a na stanovení maximálního vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení.

Přejete si dostávat týdeník s krátkými zprávami do svého e-mailu či plný přístup k souvisejícím článkům? Pořiďte si předplatné.