Sněmovna schválila novelu zákoníku práce

Vydáno: 3 minuty čtení

Poslanecká sněmovna dnes ve třetím čtení schválila novelu zákoníku práce. Nyní bude schvalování předpisu pokračovat v Senátu. Plánovaná účinnost jednotlivých změn je rozdělena do dvou termínu, a to od 30. 7. 2020 a od 1. 1. 2021.

Přehled změn podle data účinnosti:

Účinnost od 30. 7. 2020

 • Změny ve vazbě na odvolání zaměstnance z vedoucího pracovního místa nebo jeho vzdání se (§ 73 a § 73a ZP)
 • Změny v oblasti pracovní doby – vymezení vícesměnného pracovního režimu, zkrácená stanovená týdenní pracovní doba, kdy se neuplatní pružné rozvržení pracovní doby a vztah pružného rozvržení pracovní doby a překážek v práci (§ 78, § 79 odst. 3, § 85 odst. 5 a § 97 ZP)
 • Odměňování – plat za práci přesčas a příplatek za rozdělenou směnu (§ 127 a § 130 ZP)
 • Cestovní náhrady – změny zejména ve vztahu ke stravnému (§ 176, § 177 a § 179 ZP)
 • Dlouhodobé ošetřovné – změna formulace ohledně poskytnutí pracovního volna (§ 191a ZP)
 • Prevenční povinnost v oblasti náhrady újmy (§ 249 ZP)
 • Náhrada za ztrátu na výdělku (§ 271b ZP) včetně přechodného ustanovení
 • Agenturní zaměstnávání při vyslání k výkonu práce v rámci nadnárodní poskytování služeb (§ 309a ZP) včetně přechodného ustanovení
 • Povinnost k vydání potvrzení o zaměstnání a jeho obsah (§ 313 ZP)
 • Podmínky při vyslání zaměstnance k výkonu práce v rámci nadnárodní poskytování služeb (§ 319 a nový § 319a) včetně přechodného ustanovení a navazujících změn v zákoně o zaměstnanosti
 • Běh lhůty (§ 332 ZP)
 • Doručování písemností (§ 334 až § 337, včetně nového § 335a ZP)
 • Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů a výpověď z pracovního poměru v souvislosti s ním (§ 51a, § 338 a § 340 ZP) včetně přechodných ustanovení
 • Co se rozumí jiným členským státem Evropské unie (nový § 350b ZP)
 • Průměrný výdělek ve vazbě na nejnižší úrovně zaručené mzdy (§ 357 ZP)
 • Změny v zákoně o inspekci práce v návaznosti na změny v zákoníku práce nebo na nový přestupkový zákon (251/2005 Sb.), s výjimkou změn v oblasti dovolené.

 

Účinnost od 1. 1. 2021

 • Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež (§ 203 a § 203a ZP)
 • Dovolená (§ 211 až § 223 ZP) včetně souvisejícího přechodného ustanovení a navazující změny v zákoně o inspekci práce (vymezení přestupku na úseku dovolené)
 • Náhrada škody (§ 269, § 271b, § 271f, § 271g, § 271i a § 271s ZP) včetně přechodných ustanovení
 • Sdílené pracovní místo (nový § 317a ZP)
 • Příspěvek odborovým organizacím a organizacím zaměstnavatelů (§ 320a ZP).

Články na jednotlivá témata můžete očekávat v čísle 7-8 časopisu Práce a mzda a na portálu praceamzda.cz.