ELDP za rok 2019

Vydáno: 1 minuta čtení

Jednou z důležitých povinností zaměstnavatelů v oblasti sociálního zabezpečení je vyhotovit každému svému zaměstnanci evidenční list důchodového pojištění (ELDP) a předložit ho k evidenci ČSSZ. Zaměstnavatel je povinen provést uzavření resp. zápis do ELDP za rok 2019 (za zaměstnance, u kterých trvala výdělečná činnost k 31. 12. 2019) do 30. 4. 2020

Do 1. 6. 2020 je pak povinen odeslat ELDP za kalendářní rok 2019 na předepsaném tiskopise ČSSZ (nejlépe elektronicky). Jestliže zaměstnanec od zaměstnavatele nejpozději do 1. 6. 2020 ELDP za rok 2019 neobdrží, měl by ho požádat, aby tuto svou zákonnou povinnost splnil a případně se obrátit na příslušnou OSSZ.

Přejete si dostávat týdeník s krátkými zprávami do svého e-mailu či plný přístup k souvisejícím článkům? Pořiďte si předplatné.

Pozn. redakce: Více informací naleznete také v odborném článku Mgr. Ivany Madarové "Vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) za rok 2019".
Zaregistrujte se a získáte přístup k tomuto článku a dalším odborným informacím na 14 dní ZDARMA.