Nedostatky v žádostech o kompenzační bonus

Vydáno: 1 minuta čtení

Finanční správa upozorňuje na nedostatky v žádostech o vyplácení kompenzačních bonusů OSVČ (až 25 000 Kč) v případě souběhu podnikání a zaměstnání. Finanční správa upozorňuje, že na kompenzační bonus nemají nárok osoby, které vykonávají činnost, v jejímž důsledku jsou účastny nemocenského pojištění jako zaměstnanec, tj. o bonus tak obvykle nemohou žádat OSVČ, jež jsou zároveň zaměstnány.

Na kompenzační bonus má ale nárok i OSVČ, která pracuje na základě dohod o provedení práce do 10 000 Kč měsíčně (účast na nemocenském pojištění vzniká až překročením této částky), či vykonávající zaměstnání na základě dohody o pracovní činnosti, výkon funkce (jednatel, člen orgánu) s příjmem do 3 000 Kč, což je částka rozhodná pro účast na nemocenském pojištění.

Přejete si dostávat týdeník s krátkými zprávami do svého e-mailu či plný přístup k souvisejícím článkům? Pořiďte si předplatné.