ČSSZ upozorňuje na řádně vyplněné tiskopisy pro hladký průběh vyplácení ošetřovného

Vydáno: 2 minuty čtení

Česká správa sociálního zabezpečení začala vyplácet prodloužené ošetřovné podle nové právní úpravy. Z prvních zkušeností je bohužel patrné, že velké množství tiskopisů je odevzdáváno s chybami, prodlouží se tím celý proces vyplácení ošetřovného.

ČSSZ proto apeluje na všechny zaměstnavatele, aby vyplňování tiskopisů pro ošetřovné věnovali maximální pozornost. Mohou tak zabránit tomu, aby se jejich zaměstnanci dostali do složité finanční situace.

Dosud odevzdané tiskopisy obsahují řadu chyb a nekompletních údajů, jako např. neuvedení jména dítěte/dětí, nečitelně napsané rodné číslo, chybějící údaje o společné domácnosti, neuvedené číslo bankovního účtu, neuvedený počet dnů, za které ošetřovné náleží, zaslání podkladů elektronicky nezaručeným způsobem apod.

ČSSZ žádá zaměstnavatele, aby využívali především elektronickou komunikaci se správou sociálního zabezpečení a věnovali náležitou péči vyplňování tiskopisů.

Žadatele dávek upozorňuje, aby tiskopisy nezasílali přímo OSSZ, ale odevzdali je svému zaměstnavateli, který je doplní o potřebné údaje a zašle OSSZ sám.

Bližší informace naleznete na webových stránkách ČSSZ, mj. jsou zde informace a pokyny k vyplňování tiskopisů pro ošetřovné včetně vzorově vyplněných tiskopisů, nejčastější chyby při vyplňování tiskopisů a také nejčastější dotazy k ošetřovnému.

(zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení, www.cssz.cz)

(Pozn. redakce: Doporučujeme k přečtení také odborný článek našich autorek Podpora státu při mimořádných opatřeních – nemocenské při karanténě, ošetřovné, sociální výpomoc)