Změny v daňovém řádu

Vydáno: 2 minuty čtení

Poslanci schválili návrh novelizace daňového řádu a předali jej k projednání senátorům. Obsahuje změny ve prospěch daňových subjektů, např. pokud poplatník podá přiznání elektronicky, bude lhůta pro podání 4 měsíce od konce zdaňovacího období (lhůta se tak o měsíc prodlouží), bude možné zálohové vracení nesporné části nadměrného odpočtu (např. DPH), i když je zbytek odpočtu předmětem daňového řízení.

Mezi změny v neprospěch subjektů patří faktické prodloužení lhůty pro vrácení přeplatku DPH na 45 dnů (dosud 30 dnů), tolerance 5 pracovních dnů pro pozdní podání přiznání má být zachována, zruší se však tolerance prodlení s úhradou daně (úrok z prodlení se bude počítat již od prvního dne prodlení), bude se však nově vyměřovat až od 1 000 Kč (dosud 200 Kč).

Dochází k úpravě formulářových podání, kde novelizace reaguje na názor Ústavního soudu, podle kterého musí být náležitosti tiskopisu stanoveny právním předpisem.

Novelizace daňového řádu by měla nabýt účinnosti již v průběhu letošního roku (nejdříve 1. 7. 2020).

Chcete dostávat týdeník s krátkými zprávami do svého e-mailu či plný přístup k souvisejícím článkům? Pořiďte si předplatné.