Potvrzení o příjmech zdaněných srážkovou daní

Vydáno: 2 minuty čtení

Připomínáme, že poplatníci daně z příjmů FO si do svého základu daně mohou zahrnovat i příjmy plynoucí z dohod o provedení práce a ze zaměstnání malého rozsahu, které byly zdaněny srážkovou daní. Jedná se o příjmy do 10 000 Kč u DPP, či do 3 000 Kč (respektive 2 500 Kč do dubna 2019) měsíčně a nepodepsaném Prohlášení k dani. 

Zaměstnavatel je povinen těmto zaměstnancům na požádání vystavit Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a o sražené dani vybírané srážkou. Poplatník – zaměstnanec pak může tyto příjmy zahrnout do svého daňového přiznání, sraženou daň si započte na celkovou daňovou povinnost a případný přeplatek mu pak FÚ vrátí.

Povinnost podávat daňové přiznání však při příjmu zdaněném srážkovou daní nevzniká, výhodné je to však tehdy, pokud má poplatník jinde nízké příjmy zdaňované zálohovou daní, vlivem čehož nemůže uplatnit veškeré odpočty (základní sleva na poplatníka, úroky z úvěru na bytové potřeby, odběry krve atd.), např. v případě studentů, důchodců, osob pracujících v menším rozsahu u více zaměstnavatelů apod.

Chcete dostávat týdeník s krátkými zprávami do svého e-mailu či plný přístup k souvisejícím článkům? Pořiďte si předplatné.