Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2019 a 2020

Vydáno: 1 minuta čtení

Pro vyplnění formuláře Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění za zdaňovací období 2019 je třeba použít tiskopis - vzor č. 27, pro rok 2020 či jeho část pak tiskopis - vzor č. 28. Pro vyplnění formuláře Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení práce (zdaněných srážkovou daní) za zdaňovací období 2019 je třeba použít tiskopis - vzor č. 6, pro rok 2020 či jeho část pak tiskopis - vzor č. 7. Poplatník může zahrnout do daňového přiznání i příjmy z dohod o provedení práce zdaněné srážkovou daní, sražená daň z těchto příjmů se pak započte na celkovou daň.

Více informací k tématu naleznete také v článku K ročnímu zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2019.

Chcete dostávat týdeník s krátkými zprávami do svého e-mailu či plný přístup k souvisejícím článkům? Pořiďte si předplatné.