Změny plynoucí ze zvýšení minimální mzdy

Vydáno: 2 minuty čtení

Od 1. 1. 2020 se zvýšila minimální mzda na 14 600 Kč, tato změna ovlivní kromě mzdy za vykonanou práci i platby a limity v oblasti zdaňování příjmů FO, zdravotního pojištění atd.

Při uplatňování daňové slevy za umístění dítěte v MŠ si lze daň snížit maximálně do výše minimální mzdy za každé vyživované dítě, tj. maximálně 14 600 Kč za každé dítě (za rok 2019 o 13 350 Kč). Zvýšil se hrubý měsíční příjem nutný pro uplatnění měsíčního daňového bonusu na 7 300 Kč (dosud 6 675 Kč), podmínkou pro vyplacení ročního daňového bonusu bude příjem nejméně 87 600 Kč (dosud 80 100 Kč). Od daně z příjmů budou osvobozeny příjmy ve formě pravidelně vyplácených důchodů nebo penzí do výše 525 600 Kč (dosud 480 600 Kč), tomu bude v roce 2020 odpovídat důchod 43 800 Kč měsíčně, tento limit tak překročí jen minimum důchodců.

Zvyšuje se minimální měsíční pojistné na zdravotní pojištění zaměstnanců (na které se vztahuje minimální vyměřovací základ) a osob bez zdanitelných příjmů na 1 971 Kč (dosud 1 803 Kč). Limit pro tzv. nekolidující zaměstnání nově činí 7 300 Kč (dosud 6 675 Kč), jde o maximální výdělek z pracovního nebo služebního poměru či na základě dohody o pracovní činnosti, který nebrání zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání na ÚP.