Náhradní plnění a evidenční povinnost jeho dodavatele

Vydáno: 8 minut čtení

Jak vyplývá z ustanovení § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu svých zaměstnanců. Povinný podíl činí 4 %.

Právní úprava přitom nabízí zaměstnavateli tři možné způsoby, kterými může svoji povinnost splnit (přípustná je samozřejmě i jejich kombinace). Jedním z nich je tzv. náhradní plnění, tedy odebírání výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů, se kterými úřad práce uzavřel dohodu o uznání zaměstnavatele (na chráněném trhu práce), nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám.

Po novele zákona o zaměstnanosti s účinností od 1. 10. 2017 podmiňuje právní úprava poskytování náhradního plnění dodavateli (a tím pádem i jeho uplatnění zaměstnavatelem jako odběratelem v rámci plnění povinného podílu) dvěma skutečnostmi: zaprvé jde o výrobky ne