vysoká škola

Počet vyhledaných dokumentů: 2
Počet vyhledaných dokumentů: 2
  • Článek
Na konci ledna proběhla v médiích zpráva o přijetí novely zákoníku práce a zrušení karenční doby. Pozornosti veřejnosti (i té odborné) však mohla ujít skutečnost, že poslanci Helena Válková a Karel Rais do textu novely prostřednictvím pozměňujícího návrhu s úspěchem „propašovali“ i několik změn zákona o vysokých školách týkajících se rozvrhování a evidence pracovní doby akademických pracovníků.
Od kterého měsíce má rodič nárok na odpočet = daňové zvýhodnění u dítěte (studenta VŠ), současný věk dítěte 22 let? Dítě ukončilo školní docházku maturitou v roce 2016 (odpočet) do 31. 8. 2016, následně pokračovalo (studium navazovalo) v jazykové škole (roční studium) opět studium uplatněno do 31. 8. 2017 - o prázdninách nemělo žádné zaměstnání, které by zakládalo účast na nemocenském pojištění, ani nebylo celý měsíc 7-8/2017 vedeno na ÚP. Od 8/2017 - dosud = nezaměstnaný, částečně dítě bylo vedeno na ÚP a některé měsíce si samo platilo zdravotní pojištění (osoba bez zdanitelných příjmů). V měsíci 6/2018 se dítě přihlásilo na VŠ a zároveň k 25. 6. 2018 dostalo vyjádření školy, že bylo přijato ke studium pro školní rok 2018/2019. Pro zdravotní pojišťovnu na základě tohoto rozhodnutí školy bylo dítě vzato do registrace (platba stát) již od měsíce 7/2018. Platí to i pro odpočet = daňové zvýhodnění (dítě) pro rodiče, nebo pro daňové zvýhodnění platné až od 9/2018 a dále.?
Vydáno: 25. 02. 2019