údržba strojů

Počet vyhledaných dokumentů: 4
Počet vyhledaných dokumentů: 4
  • Článek
Údržba zahrnuje řadu činností napříč velmi odlišnými odvětvími a typy pracovních prostředí. U pracovníků údržby je tak větší pravděpodobnost než u ostatních pracovníků, že budou vystaveni široké škále pracovních rizik. Údržba často zahrnuje neobvyklou práci, nerutinní úkoly v abnormálních provozních podmínkách, které často vyžadují použití atypického vybavení. To vše zvyšuje rizika, jelikož normální provoz, rutina a automatizace obvykle snižují pravděpodobnost lidské chyby, která může vést k nehodám. Zejména pod časovým tlakem, jako například v případě náhlé poruchy, může být tendence, zavedená opatření k řízení rizik „deaktivovat“. Čištění nebo údržba za chodu stroje pak může mít pro pracovníka údržby fatální následky. [1]
Vydáno: 13. 12. 2023
  • Článek
Žebřík ve své podstatě umožňuje překonávat určitý výškový rozdíl tzn. umožňuje stoupat nebo sestupovat. Žebřík lze charakterizovat jako dvě dlouhé svisle postavené stojiny, mezi kterými jsou po celé jejich délce, v pravidelných vzdálenostech, umístěny vodorovné příčky – příčle, a to v rozsahu 25-30 cm. Při šplhání po žebříku osoba pokládá nohy na dolní příčle a po jednotlivých příčlích stoupá vzhůru. Rovnováhu udržuje tím, že se může držet buď příčlí nad sebou, nebo se může držet svislých stojen. Žebřík se opře o stěnu či jiný předmět pod ostrým úhlem, čímž vzniká nakloněná rovina, po které se dá šplhat nahoru. Provedení žebříků může být například jako jednodílný opěrný příčkový žebřík, dále nastavovací, výsuvný, několikadílný, teleskopický atd. Materiál žebříků je různorodý a může být vyroben například ze dřeva, což ustupuje. V současnosti se používají lehčí materiály jako např. hliníkové slitiny (vysoká odolnost, jsou lehké a mají dlouhou životnost), plastové – využívají se tam, kde se pracuje například s elektřinou, dále i v chemickém a farmaceutickém průmyslu.
Vydáno: 09. 11. 2023
Ve firmě jsou umístěny stroje CNC, které jsou vysoké cca 3 -3,5 m. Obsluha stroje musí 2x do roka čistit (odstraňovat prach) z vrchu stroje a pracovníci údržby musí 1 – 2 x ročně měnit filtry v odsávačích umístěných cca 0,5m nad strojem. Vzhledem k výšce strojů se jedná o práci ve výškách. Min. šířka obslužných a montážních průchodů je 600 mm. Od horní části strojů ke stropu haly je cca 2,5 m. V hale u strojů jsou umístěny jeřáby. Řešíme, jak zajistit BOZP při práci ve výškách, když tam nemůžeme postavit ani lešení a pro osobní jištění pracovníků nelze určit ukotvení (překáželo by jeřábům),
Vydáno: 16. 04. 2019
  • Článek
V Evropě 10 až 20 % všech pracovních úrazů a 10 až 15 % smrtelných pracovních úrazů je připisováno činnostem při údržbě. Údržba, často zajišťovaná externími poskytovateli služeb, je prováděna ve všech odvětvích a různých druzích pracovního prostředí. Jelikož se jedná o nerutinní činnost, zaměstnanci údržby jsou vystavováni nečekaným situacím, na které musí okamžitě reagovat.
Vydáno: 11. 05. 2018