přehled

Počet vyhledaných dokumentů: 2
Počet vyhledaných dokumentů: 2
  • Článek
Stanovisko Finanční správy ke zdanění českých lodníků v Nizozemí Na základě automatické výměny informací došlo ze strany Finanční správy ke zjištění, že velká část českých lodníků působících v Nizozemsku...
  • Článek
Někteří podnikatelé žijí v představě, že když nepodají zdravotní pojišťovně formulář Přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné (dále jen Přehled), pak má tato instituce omezené možnosti, jak takovou nesvědomitou osobu sankčně postihnout. Jaké nástroje má zdravotní pojišťovna k dispozici v případě, když OSVČ ani přes zaslanou výzvu požadovaný Přehled nepodá?
Vydáno: 22. 04. 2016