potvrzení o zdanitelných příjmech

Počet vyhledaných dokumentů: 7
Počet vyhledaných dokumentů: 7
Zaměstnáváme občany Slovenské republiky, kteří mají na Slovensku trvalý pobyt. V rámci práce u naší společnosti bydlí týden na ubytovně a na týden jedou zase zpět domů na Slovensko, momentálně jsou již půl roku na nemocenské (jsou doma v SK). Můj dotaz se vztahuje k ročnímu zúčtování. Zaměstnanci si vyžádali potvrzení o zdanitelných příjmech, že si musí podat daňové přiznání na Slovensku, ale zároveň požadují roční zúčtování od zaměstnavatele v ČR. Jak v takovém případě postupovat?
Vydáno: 23. 03. 2021
Zaměstnanec ukončil v listopadu 2020 pracovní poměr a vznikl mu nárok na vyplacení odstupného v prosinci 2020. Zaměstnavatel mu z důvodu insolvence do 31. 1. 2021 odstupné nevyplatil. V prosinci 2020 zaměstnanci vyplatil Úřad práce "kompenzaci za nevyplacené odstupné". Zaměstnanec požádal zaměstnavatele o vystavení "potvrzení o zdanitelných příjmech" za rok 2020. Má být kompenzace z Úřadu práce uvedena na potvrzení v řádku 2 jako vyplacená mzda? Zaměstnavatel Úřadu práce kompenzaci z důvodu insolvence nezaplatil.
Vydáno: 07. 02. 2021
Zaměstnanec dostal potvrzení o zdanitelných příjmech a je povinnost podat přiznání - dále má příjmy i z pronájmu bytu. Chtěli bychom se však zeptat - v potvrzení jsou vyplněny i jiné než běžné řádky. Jsou tam vyplněny ř. 5 - Doplatky příjmy dle § 5 odst. 4 v období 08-19 a dále úhrn pojistného z řádku 5 na ř. 7 a ř. 11 skutečně sražená záloha z ř. 5 - a pak je záloha na ř. 12 celkem. Jaké částky uvedu do přiznání do tabulky - úhrn příjmů ze závislé činnost, úhrn pojistného a sražená záloha - vždy sečtu ty dvě částky jak z klasického příjmu tak i s doplatku? Budu tedy 3 x sčítat, je to tak?
Vydáno: 28. 01. 2021
Jaký je prosím termín pro předání potvrzení o zdanitelných příjmech zaměstnanci, když skončil 30. 6. 2020? On tvrdí, že 30. 6. 2020, to ale nemáme zpracované mzdy za červen, proto se mi to zdá nepravděpodobné. Zápočtový list vydáváme v den výstupu, ostatní dokumenty (ELDP, potvrzení o příjmech) až ve výplatním termínu. Neporušujeme zákonné lhůty? 
Vydáno: 30. 06. 2020
Člen družstva, který není zaměstnanec, ale vykonává pro družstvo práci do výše započitatelného příjmu 3 000 Kč. Jedná se např. o důchodce. Může mít podepsané prohlášení poplatníka k dani ze mzdy a doložit čestné prohlášení, že nemá jiné příjmy? Nebo je vhodnější vydat mu potvrzení o zdanitelných příjmech, aby si sám požádal o roční zúčtování daně? 
Vydáno: 19. 02. 2020
Zaměstnavatel přispívá zaměstnanci pravidelně měsíčně na životní pojištění částku 500 kč, tj. 6 000 Kč za rok. V roce 2017 mu ještě k tomuto přispěl jednorázově v prosinci částku 12 000 Kč, tj. za rok 2017 příspěvek zaměstnavatele činil 18 000 Kč Zaměstnanci vystavujeme potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2017. Jakou částku uvedeme na řádku 15 potvrzení (příspěvek zaměstnavatele na soukromé životní pojištění § 6 odst. 9 písm. 9 bod 3) - 18 000 Kč, 12 000 Kč nebo 0 Kč?
Vydáno: 14. 02. 2018
  • Článek
Zaměstnávání na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr má (nejen) ve zdravotním pojištění svá četná specifika, kdy pro vznik zaměstnání a navazující placení pojistného musejí brát zaměstnavatelé v úvahu zásadně výši příjmu zúčtovaného na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce, jak je dále uvedeno.
Vydáno: 26. 08. 2016