návod k obsluze

Počet vyhledaných dokumentů: 5
Počet vyhledaných dokumentů: 5
Jak by měl vypadat správný pracovní postup - lze např. odkázat na manuál od výrobce zařízení, kde je popsána obsluha stroje a dále odkaz na hodnocení rizik, které zpracovala odborně způsobilá osoba? Oba dokumenty jsou na pracovišti k dispozici. 
Vydáno: 06. 08. 2019
  • Článek
Motto: V rámci snahy o další snižování pracovní úrazovosti je nutno, vedle daleko intenzivnějšího využívání všech známých zdrojů rezerv, současně hledat rezervy nové.
Vydáno: 20. 07. 2018
  • Článek
Úvod Balící stroje na skupinové a sekundární balení (1) jsou stroje, které seskupují dohromady skupinu produktů pro přepravní účely, nebo spojují skupinové obaly. Skupinové obaly v sobě zahrnují krabice,...
Vydáno: 11. 01. 2018
  • Článek
Úvod V předkládaném seriálu, který je zaměřen na bezpečnost balících strojů, jsme doposud, vedle úrazovosti vázané na tyto stroje (1) a všeobecných bezpečnostních požadavků (2), věnovali pozornost strojům pro...
Vydáno: 12. 10. 2017
  • Článek
V předkládaném seriálu, ve kterém budou postupně uváděny bezpečnostní požadavky na jednotlivé skupiny balících strojů, se dnes zaměříme na tvarovací, plnící a uzavírací stroje.
Vydáno: 02. 02. 2017