likvidace odpadu

Počet vyhledaných dokumentů: 4
Počet vyhledaných dokumentů: 4
  • Článek
V letošním roce došlo po dvou letech k novelizaci mezinárodních předpisů pro přepravu nebezpečných věcí, konkrétně Dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) a Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID). Dohoda ADR byla zveřejněna ve Sbírce mezinárodních smluv jako předpis č. 15/2023 Sb.m.s, zatímco Řád RID jako předpis č. 14/2023 Sb.m.s.
Vydáno: 11. 05. 2023
  • Článek
Rozsáhlé využívání přírodních zdrojů může vést k překročení únosné kapacity Země. Koncept oběhového hospodářství nabízí cestu k udržitelnému růstu. Odpad z elektrických a elektronických zařízení (známý jako OEEZ nebo e-odpad) je důležitou oblastí pro diskusi v rámci oběhového hospodářství, jelikož nakládání s elektroodpadem a jeho likvidace může představovat významné výzvy pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců.
Vydáno: 10. 02. 2023
Fyzická osoba nepodnikatel odveze do výkupu 10x ročně kovový odpad v celkové hodnotě 80 000 Kč (22 tun celkem). Podléhá tento příjem zdanění na straně fyzické osoby nepodnikatele?
Vydáno: 31. 07. 2020
Prosím o radu týkající se biologického odpadu ze školní jídelny. Firma, které odpad předáváme, nás obeslala e-mailem, ve kterém upozorňuje, že v případě pravidelné likvidace odpadu ze stravování (200108) je nutné předkládat 4x ročně atest dokládající , že obsah těžkých kovů v odpadu nepřesahuje limit pro průmyslové komposty a mikrobiologický rozbor dle Nařízení 1774/2002 (ES). Bez atestů není možno tento odpad na kompostárně likvidovat. Pokud mám správné informace, je dokládání atestu 4x ročně odvislé od množství odevzdávaného odpadu. Proto Vás žádám o upřesnění, za jakých podmínek a kolikrát ročně jsme povinni atest provádět. V roce 2015 jsme odevzdali 1,670 tuny odpadu. D
Vydáno: 19. 12. 2016