lékařská posudková služba

Počet vyhledaných dokumentů: 4
Počet vyhledaných dokumentů: 4
  • Článek
Vláda ČR ve středu dne 16. října 2020 usnesením č. 1049 o přijetí krizového opatření umožnila od 19. října 2020, a to po dobu platnosti nouzového stavu, odlišný postup...
Vydáno: 21. 12. 2020
  • Článek
Zákonem č. 202/2017 Sb. se s účinností od 1. 11. 2017 mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Změny se dotkly i právní úpravy posudkové péče a procesu vydávání lékařských posudků. Přijaté změny mají přispět ke zjednodušení postupů při vydávání lékařských posudků, ke snižování administrativní a ekonomické zátěže posuzovaných osob, zaměstnavatelů i poskytovatelů zdravotních služeb. Většina změn je vynucena dlouhodobě neřešenými aplikačními problémy v praxi.
Vydáno: 30. 10. 2017
  • Článek
V návaznosti na první část z předchozího čísla časopisu se bude druhá část věnovat dalším tématům, významným jak z hlediska samotných procesů posuzovaní zdravotního stavu v sociální oblasti, tak z hlediska osob, jejichž zdravotní stav má být posouzen (práva a povinnosti posuzovaných osob), anebo třeba i z hlediska poskytovatelů zdravotních služeb. Tato část je doplněna také o některé praktické příklady.
Vydáno: 23. 03. 2016
  • Článek
Činnost lékařské posudkové služby (LPS) se dotýká stále širšího okruhu osob. Je to způsobeno mimo jiné i zvyšováním průměrného věku obyvatel a s tím spojeným rostoucím zájmem o sociální dávky podmíněné nepříznivým zdravotním stavem. LPS svými výstupy, zejména vydávanými posudky nebo kontrolní činnosti v nemocenském pojištění, ovlivňuje čerpání mandatorních výdajů státu v řádech mnoha desítek miliard korun ročně.
Vydáno: 26. 02. 2016