MUDr. Mgr. Dagmar Záleská

  • Článek
Od 1. 11. 2017 je účinná změna zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (dále také jen "ZSZS"), kterou se dílčím způsobem mění i podmínky poskytování pracovnělékařských služeb. Většinu změn si vynutila praxe, resp. problémy vznikající při aplikaci dosavadního znění zákona.
Vydáno: 04. 12. 2017
  • Článek
Zákonem č. 202/2017 Sb. se s účinností od 1. 11. 2017 mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Změny se dotkly i právní úpravy posudkové péče a procesu vydávání lékařských posudků. Přijaté změny mají přispět ke zjednodušení postupů při vydávání lékařských posudků, ke snižování administrativní a ekonomické zátěže posuzovaných osob, zaměstnavatelů i poskytovatelů zdravotních služeb. Většina změn je vynucena dlouhodobě neřešenými aplikačními problémy v praxi.
Vydáno: 30. 10. 2017
  • Článek
Prvního listopadu tohoto roku nabude účinnosti zákon č. 202/2017 Sb., kterým se provádí dosud nejrozsáhlejší změna zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, od počátku jeho účinnosti.
Vydáno: 03. 10. 2017