den nástupu do práce

Počet vyhledaných dokumentů: 5
Počet vyhledaných dokumentů: 5
Jak počítat nárok na dovolenou - kolik týdnů počítat (za předpokladu, že bude pracovat do konce roku), když nastoupí zaměstnanec v průběhu 13. týdne? Tento týden nebude zahrnován do výpočtu a budeme počítat nárok z 39 týdnů (52-13)? 
Vydáno: 14. 05. 2021
Zaměstnankyně má v pracovní smlouvě sjednán jako den nástupu do práce 1. 1. 2021. Práci ve skutečnosti začne vykonávat v pondělí 4. 1. 2021. K jakému dni musím nástup této zaměstnankyni nahlásit u zdravotní pojišťovny a na PSSZ?
Vydáno: 15. 12. 2020
Zaměstnanec uzavřel se zaměstnavatelem pracovní smlouvu od 1. 6. 2019. Tímto dnem je sobota. Skutečným dnem nástupu je pondělí 3. 6. 2019. Od kdy napíše zaměstnavatel na HOZ datum nástupu do práce: od 1. 6. 2019 nebo od 3. 6. 2019? 
Vydáno: 05. 06. 2019
Základní informace Den nástupu do práce je vedle druhu práce a místa výkonu práce třetí podstatnou náležitostí pracovní smlouvy. Bez jeho sjednání nemůže pracovní smlouva platně vzniknout. Pracovní poměr vzniká dnem, který byl sjednán jako den nástupu do práce, nikoliv již dnem uzavření pracovní smlouvy. Ode dne uzavření pracovní smlouvy existují sice mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracovněprávní vztahy, nikoliv však pracovní poměr, který vzniká až od sjednaného dne nástupu do práce. Od sjednaného dne nástupu do práce zároveň vzniká zaměstnanci povinnost vykonávat práci a zaměstnavateli povinnost práci zaměstnanci přidělovat.
Co má zaměstnavatel požadovat při nástupu zaměstnance, který je OSVČ a nemá zápočtový list?
Vydáno: 27. 10. 2017