balicí stroje

Počet vyhledaných dokumentů: 8
Počet vyhledaných dokumentů: 8
  • Článek
Motto: V rámci snahy o další snižování pracovní úrazovosti je nutno, vedle daleko intenzivnějšího využívání všech známých zdrojů rezerv, současně hledat rezervy nové.
Vydáno: 20. 07. 2018
  • Článek
Úvodní poznámky a zamyšlení Z jednorázového rozboru pracovní úrazovosti vykazované ve skladovém provozu, který byl proveden v roce 2003, vyplynulo mimořádně vysoké riziko vázané na provoz a obsluhu balících...
Vydáno: 11. 05. 2018
  • Článek
Úvod Balící stroje na skupinové a sekundární balení (1) jsou stroje, které seskupují dohromady skupinu produktů pro přepravní účely, nebo spojují skupinové obaly. Skupinové obaly v sobě zahrnují krabice,...
Vydáno: 11. 01. 2018
  • Článek
Úvod Stroje na přebalování paletových jednotek (1) zajišťují, fixují, určitý produkt pro následnou manipulaci a přepravu – zejména aplikací vhodného obalového materiálu nebo smrštěním smršťovací fólie. K těmto balících...
Vydáno: 09. 11. 2017
  • Článek
Úvod V předkládaném seriálu, který je zaměřen na bezpečnost balících strojů, jsme doposud, vedle úrazovosti vázané na tyto stroje (1) a všeobecných bezpečnostních požadavků (2), věnovali pozornost strojům pro...
Vydáno: 12. 10. 2017
  • Článek
Úvod Za balící stroje pro předem zhotovené tuhé obaly jsou považovány stroje, které balí tekutiny, krémy, pasty, prášky apod. do předem zhotovených tuhých obalů. Dále pak stroje, které třídí,...
Vydáno: 12. 01. 2017
  • Článek
Balicím strojům, které spadají do skupiny všeobecných strojů a strojních zařízení, je třeba věnovat potřebnou pozornost, a to jak z pohledu bezpečnosti samotných strojů, tak i bezpečnosti jejich provozu a obsluhy. Tyto stroje by také mohly představovat jeden z nových zdrojů rezerv dalšího snižování pracovní úrazovosti.
Vydáno: 08. 12. 2016
  • Článek
V rámci naší snahy o další snižování pracovní úrazovosti je nutno, daleko intenzivněji než dosud, využívat známé zdroje rezerv, za současného hledání rezerv dalších, které nám umožní dosažení daného cíle.
Vydáno: 10. 11. 2016