Novinky

Státní úřad inspekce práce (SÚIP) se při svých kontrolách zaměřuje mimo jiné také na pracovněprávní vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Za rok 2022 provedl SÚIP v této oblasti celkem 3...
Vydáno: 24. 03. 2023
Dne 1. ledna 2023 vešlo v platnost nařízení vlády č. 433/2022 Sb., které mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Samotný návrh...
Vydáno: 20. 03. 2023
Finanční správa upozorňuje na změny a novinky platné pro přiznání za rok 2022 a na nejčastější chyby daňových poplatníků. V souvislosti s povinností pro OSVČ se zpřístupněnou datovou schránkou podat...
Vydáno: 10. 03. 2023
Podle prognózy Hospodářské komory ČR se tuzemská ekonomika vyhne hlubší krizi. V roce 2023 očekává komora čistou stagnaci. Nový impuls jí totiž dodají hlavně investice podnikatelů do energetických úspor, strojů i...
Vydáno: 03. 03. 2023