Přestávky v práci

V tomto článku se zaměříme na otázku bezprostředně související s bezpečností a ochranou zdraví při práci, a to na přestávky v práci a na bezpečnostní přestávky.

Úvodem si však připomeňme, že právní úprava pracovní doby je v zákoníku práce obsažena v části čtvrté, tj. v § 78 až 100 ZP a že tato úprava prošla již ve starém zákoníku práce harmonizací s právem zemí Evropských společenství, konkrétně se směrnicí ES č. 93/104/ES, o určitých aspektech stanovení pracovní doby, která je, dá se říct, základním předpisem evropského práva o pracovní době. Směrnice ES č. 93/104/ES byla v průběhu let několikrát novelizována a posléze byla v roce 2003 vydána jako…

Tento článek je jen pro předplatitele

Registrujte se nyní a získejte 14 denní přístup ZDARMA

  • Přístup k placeným článkům
  • Týdeník Podtrženo, sečteno
  • Časové řezy předpisů
  • Přístup k Otázky a odpovědi
Registrujte se zdarma

Heslo by mělo obsahovat alespoň 6 znaků