Ing. Jiří Nigrin

Zaměstnanec daroval peněžní dar Spolku přátel vodní a horské turistiky. Doložil darovací smlouvu, kde je uvedeno, že je dar přenechaný pro potřeby sportovního výcviku a činnost klubu. Lze od základu daně odečíst hodnotu daru na základě tohoto účelu? 
Vydáno: 11. 04. 2024
V případě předčasného ukončení životního pojištění v roce 2023, které si zaměstnanec odčítal jako slevu z daňového základu, musí dodanit zpětně za 10 let. Ale tento odpočet z daňového základu nebude za tyto roky činit více než 20 000 Kč, bude činit cca 9 000 Kč. Je povinen podat daňové přiznání za rok 2023 a těch 9 000 Kč uvést v § 10 zákona o daních z příjmů a dodanit?
Vydáno: 07. 03. 2024
17526 Dodanění 1 % vstupní ceny vozu zaměstnanci Zaměstnanci jezdí ve firmě auty pouze služební cesty. Nyní jsme v září zjistili, že jeden zaměstnanec jel v červnu z celkového počtu ujetých 1 000 km - 400 km soukromě. Do mzdy za červen mu nic dodaněno nebylo. PHM byly zaúčtovány do daňových nákladů a odpočet DPH uplatněn. Auto vlastní firma a je odpisováno. Jak postupovat v případě DPH, pokud jsme to zjistili takto zpětně? A pokud by bylo auto na operativní leasing, byla by situace jiná a šlo by DPH upravit zpětně? Je možné dodanit zaměstnanci 1 % vstupní ceny auta až ve mzdě za září, tj. v říjnu nebo jak se v tomto případě postupuje? Nebo není podstatné, že dodaníme až ve mzdě za září? 
Vydáno: 12. 04. 2023
V 7/2022 odešel zaměstnanec do předčasného důchodu. Nyní chce zaměstnavatelem provést výpočet daně za rok 2022 - po odchodu do důchodu žádného dalšího zaměstnavatele neměl, ani žádné jiné příjmy kromě starobního důchodu. Při výpočtu se uplatní sleva na poplatníka za celý rok 2022, tedy částka 30 840 Kč? 
Vydáno: 16. 02. 2023
Jsme sklad, nemáme nějak zvlášť ztížené pracovní podmínky a v podstatě čisté prostředí. Zaměstnanci mají přidělené OOPP. Nemáme ale povinnost přidělovat kompletní oděvy. Zaměstnanci přesto od nás mají přidělena firemní trička, mikinu, termoprádlo. Nemusí nosit ale výhradně tyto oděvy, mohou nosit i své. Praní pracovních oděvů zaměstnancům nezajišťujeme. Zaměstnanci vznesli požadavek, abychom jim poskytli příspěvek na praní pracovních oděvů. Musíme zaměstnancům přispět na praní nebo jim praní zajistit? Pokud bychom jim chtěli v tomto nějak vyhovět, můžeme jim dát prací prášek třeba dvakrát do roka? Musí to zaměstnanec nějak dodanit jako věcné plnění? Je nákup těchto pracích prášků daňově uznatelný pro nás jako zaměstnavatele?  
Vydáno: 04. 01. 2023
Tuzemská společnost s ručením omezeným uzavřela smlouvu se střední školou o praktickém vyučování. Společnost eviduje u studentů docházku, avšak neplatí studentům za praxi žádnou odměnu. Má společnost nárok na uplatnění daňového odpočtu na odborné vzdělávání?
Vydáno: 07. 10. 2022
Pořídili jsme nepojízdný automobil za 50 000 Kč, oprava byla za 89 000 Kč. Mohu zařadit automobil do drobného majetku a opravu zaúčtovat do nákladů? Nebo mi ta oprava zvyšuje vstupní cenu a měla bych tedy zařadit majetek do dlouhodobého za 139 000 Kč a odpisovat?
Vydáno: 22. 11. 2021
OSVČ, neplátce DPH, vstoupila v roce 2021 do paušálního režimu. Nyní v daňovém přiznání za rok 2020 OSVČ vychází, že má platit pololetní zálohy na dani, neboť poslední známá daňová povinnost byla vyšší než 30 000 Kč. Je povinnost platit zálohy na dani, pokud je poplatník v paušálním režimu?
Vydáno: 31. 03. 2021
Podnikám v zemědělství. Vedu daňovou evidenci. Za rok 2020 uplatňuji skutečné výdaje. Manželka se mnou celoročně spolupracuje a je registrovaná jako moje spolupracující osoba, je to její hlavní činnost. Platí si zdravotní pojištění, sociální pojištění i nemocenské. Od 15. 1. 2020 do 12. 3. 2020 byla na neschopence. Při sestavování daňového přiznání za rok 2020 můžu na ni můžu rozdělit příjmy a výdaje za celý rok 2020? Je tam nějaké omezení, když měla neschopenku? Pokud ano, jak to mám propočítat. 
Vydáno: 17. 03. 2021
Fyzická osoba nepodnikající mající příjem jen z prodeje medu. Jakým způsobem a kam vyplní v daňovém přiznání příjem 62 000 Kč za prodej medu? Vztahuje se na prodej medu nějaké osvobození? Pokud ano v jaké výši a kam se vyplní? Jaké náklady a kam může do přiznání vyplnit? 
Vydáno: 04. 03. 2021
Platí se daň z příjmu, když v první linii manžel zdědí pozemek (od své matky), který následně prodá, aniž by ho vlastnil 5 let? 
Vydáno: 15. 02. 2021
Zaměstnanec má podepsané prohlášení u jiného zaměstnavatele, kde uplatňuje základní slevu na poplatníka, současně nastoupil i do naší organizace. Musí u nás podepsat prohlášení, ale slevu na poplatníka nebude uplatňovat? Dříve ve starých tiskopisech to tak bylo, že podepsal na příslušný rok a zaškrtl, že neuplatňuje. 
Vydáno: 10. 02. 2021
Fyzická osoba - nepodnikatel - má příjmy ze zaměstnání, má hypotéku na bytovou jednotku, kterou využívá k vlastnímu bydlení. Poměrný příjem dle SVJ, který se váže k této bytové jednotce za pronájem reklamní plochy na fasádě domu, je ve výši 7 000 Kč. Tento příjem ale nebyl vyplacen a byl převeden do fondu oprav. To ale asi nemá na nic vliv. Musí si tato osoba sama podat daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2020? Lze uplatnit úroky z hypotéky a současně 30% paušální výdaje z pronájmu? 
Vydáno: 02. 02. 2021
Je možné zaúčtovat pivo, opatřené logem firmy, daňově jako reklamní předmět a uplatnit při nákupu DPH? Nebo lze účtovat jen jako reprezentaci nedaňově?
Vydáno: 20. 10. 2020
Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem. Za běžných okolností poskytujeme svým zaměstnancům obědy, protože máme vlastní stravovací zařízení. Teď, v období pandemie se na škole nevaří. Převážná část zaměstnanců má nařízenu práci z domova (home office). Mají tito zaměstnanci nárok na stravu - třeba formou stravenek? Jak je to s ostatními zaměstnanci, kteří do školy dochází?  
Vydáno: 06. 05. 2020
OSVČ, která má Živnostenský list mimo jiné i na Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků a tuto činnost vzhledem k nařízení vlády nemohla vykonávat - musela přestat brát objednávky = nemohla šít, ale měla : 1) příjem ze solárních panelů od E-Onu, asi ve výši 10 000 Kč měsíčně , 2) ještě příjem z provize, za odebrané zboží dalších lidí od dodavatele (Avon kosmetika), má nárok na Kompenzační bonus pro OSVČ?
Vydáno: 03. 05. 2020
Pokud v 2019 a 2020 budu z pronájmů bytů jako fyzická osoba - nepodnikatel dle § 9 zákona o daních z příjmů uplatňovat skutečné výdaje, protože jsou ve výši 100 % příjmů, mohu v roce 2021 začít uplatňovat výdaje 30 % paušálem, když už výdaje žádné nebudou? 
Vydáno: 27. 02. 2020
V jaké výši si může poplatník za r. 2019 odečíst zaplacené úroky z hypotečního úvěru v následující situaci: Několik let je vlastníkem bytu, ve které bydlí a letos si koupil ještě rodinný dům. Vlastní tedy současně dvě nemovitosti, v první bydlí od ledna do září, druhou pro své vlastní bydlení upravuje. Začátkem října se přestěhuje do druhé nemovitosti (rodinného domu), ale první stále vlastní a nechává pro bydlení svých dětí, popř. pronájmu. Z obou hypotečních úvěrů obdrží potvrzení o zaplacených úrocích za r. 2019. V jaké výši mu mohu úroky zaplacené v r. 2019 odečíst od základu daně? 
Vydáno: 26. 02. 2020
Zaměstnankyně si dodala úroky ze stavebního spoření, rekonstrukce domu nová kuchynská linka. Na úvěru je ona zapsaná a úvěr platí. Dům je zapsaný na katastru na manžela, ale trvalé bydliště paní souhlasí. Mají společnou domácnost. Může si úroky uplatnit i když není zapsaná v katastru nemovitostí?
Vydáno: 18. 02. 2020
Fyzické osobě, nepodnikateli, je nájemné ve výši 32 475 Kč za r. 2019 zaplacené v lednu 2020 (konkrétně na základě pokladního dokladu 17. 1. 2020). V jakém roce je třeba tyto příjmy z nájemného dát do daňového přiznání a zdanit?
Vydáno: 13. 02. 2020