435/2020 Sb. , kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2021

Schválený:
435/2020 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 26. října 2020,
kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2021
Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 22 odst. 3 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, vyhlašuje, že v roce 2021 výše
a) první redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 1 182 Kč,
b) druhé redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 1 773 Kč,
c) třetí redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu činí 3 545 Kč.
Ministryně:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.