Otázky a odpovědi

Chtěla bych se zeptat na možnost modifikace závazku z kvalifikační dohody v tom smyslu, že by zaměstnanec byl po zvýšení kvalifikace povinen po sjednanou dobu setrvat u zaměstnavatele, kterým by se ale rozuměl nejen zaměstnavatel aktuální, ale případně i další potenciální zaměstnavatelé ze skupiny (propojených) společností - např. u mateřské či dceřiné společnosti aktuálního zaměstnavatele. Jinými slovy, zda je možné platně sjednat se zaměstnancem, že jeho závazek setrvat u zaměstnavatele po zvýšení kvalifikace bude trvat/pokračovat i v případě, kdy dojde k rozvázání pracovního poměru u zaměstnavatele a vzniku nového pracovního poměru u zaměstnavatele jiného (z předem vymezeného okruhu zaměstnavatelů - matek/dcer). Děkuji za odpověď.
Vydáno: 26. 10. 2022
Společnost s ručením omezeným má se zaměstnancem uzavřenu kvalifikační dohodu. Zaměstnanec má se školou uzavřenu smlouvu o studiu - škola posílá zaměstnanci faktury na školné, na těchto fakturách však nikde není uvedeno jméno zaměstnavatele. Může zaměstnavatel i v tomto případě fakturu proplatit? Budou náklady pro společnost daňově uznatelné? Studium zaměstnance je v zájmu zaměstnavatele.
Vydáno: 06. 09. 2019