Pozvánka na seminář Nebezpečné látky a nemoci z povolání

Vydáno: 1 minuta čtení

Dne 31. října 2019 od 9 hodin na Praze 1 pořádá Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí a Svazem průmyslu a dopravy ČR seminář na téma Nebezpečné látky a nemoci z povolání.

Cílem odborného semináře je poskytnout účastníkům bližší náhled do problematiky týkající se především nemocí z povolání a medicínských i legislativních a právnických aspektů této problematiky. Zároveň se bude seminář věnovat aktuálním informacím o kampani EU-OSHA s názvem „Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou".

Témata přednášek:

  • Odborně způsobilé osoby v BOZP a jejich role v prevenci rizik
  • Nemoci z povolání, působnost a pravomoci poskytovatelů pracovnělékařských služeb, státního dozoru a související legislativní změny.
  • Pracovní úrazy a nemoci z povolání, nároky na odškodnění a další právnické aspekty této problematiky

Dokumenty: