Paušální daň by mohla být zavedena od 1. ledna 2021

Vydáno: 2 minuty čtení

Paušální daň má zjednodušit odvodové povinnosti živnostníkům a podnikatelům, kteří mají roční příjem do 1 milionu Kč.  Prostřednictvím jedné paušální platby by se OSVČ zbavili povinnosti přiznávat na třech různých formulářích daň z příjmů, sociální a zdravotní pojistné. Odpadla by povinnosti podávat daňové přiznání a tím by ztratila smysl i případná daňová kontrola. Zároveň by podnikatel ušetřil například za účetní služby. 

Ministerstvo financí připravilo 2 varianty řešení, kdy by OSVČ platila pouze jednou měsíční platbou, která by zahrnovala i odvody na sociální a zdravotní pojištění. Výše roční platby by se odvíjela od velikosti minimálního odvodu na sociálním a zdravotním pojištění. V roce 2020 by se tedy jednalo o odvod ve výši cca 5 400 Kč. 

Varianta 1 

  • Počítá s minimálními odvody na zdravotní a sociální pojištění a daní z příjmů ve výši 500 Kč.
  • Sazby sociálního a zdravotního pojistného by se odvíjeli od výše průměrné mzdy v dané roce.

Varianta 2

  • Odvod na zdravotní pojištění by byl stejný jako ve variantě 1.
  • Minimální odvod do systému sociálního zabezpečení + 15 % na úkor daně.
  • Snížila by se složka představující daň z příjmů FO a to na 100 Kč.

Česká republika eviduje celkem 514 tis. osob samostatně výdělečně činných, které mají příjem pouze z podnikání. Z nich 442 tis. má roční příjem nižší než 1 mil. Kč. 

Více informací o paušální daně naleznete na: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2019/do-milionu-bez-papirovani-pausalni-dan-u-36301

Zdroj: Ministerstvo financí