Státní úřad inspekce práce vydal Zpravodaj 3/2019

Vydáno: 1 minuta čtení

K dispozici je další číslo Zpravodaje Státního úřadu inspekce práce.

Obsah Zpravodaje SÚIP 3/2019:

  • Kontrolní činnost orgánů inspekce práce v oblasti agentur práce a zastřeného zaměstnávání
  • Vývoj pracovní úrazovosti v roce 2018
  • Skladové provozy z pohledu bezpečnosti práce a pracovní úrazovosti
  • Poskytování poradenství formou odpovědí na písemné dotazy veřejnosti v oblasti PVP
  • Oblast flexibilních forem zaměstnávání a jejich využití v praxi

Zpravodaj si můžete stáhnout na adrese: http://www.suip.cz/_files/suip-3b7e877eaa5fbc3d16430fa4ed9dc3a5/zpravodaj_3_19.pdf