1. 10. 2019 vstoupila v platnost smlouva mezi ČR a Běloruskem o důchodovém zabezpečení

Vydáno: 1 minuta čtení

Dne 1. 10. 2019 nabývá platnosti smlouva mezi Českou republikou a Běloruskou republikou o důchodovém zabezpečení, která byla podepsaná 14. 3. 2019. K její aplikaci byl sjednán prováděcí dokument - Správní ujednání o používání Smlouvy, které je také platné od 1. 10. 2019. Oba dokumenty jsou publikovány ve Sbírce mezinárodních smluv ČR pod č. 47/2019 Sb. m. s. a č. 48/2019 Sb. m. s.

Kompletní informace o důchodovém zabezpečení, které ze smlouvy vyplývají, naleznete na webových stránkách ČSSZ.