Smuteční oznámení

Vydáno: 1 minuta čtení

Všem našim čtenářkám a čtenářům si dovolujeme oznámit smutnou zprávu, že dne 15. září zemřel po těžké nemoci ve věku 78 let JUDr. Bohuslav Kahle, dlouholetý pracovník Ministerstva zahraničních věcí ČR a také bývalý šéfredaktor časopisu Práce a mzda.

S panem doktorem Kahlem odešel odborník s hlubokou znalostí pracovněprávních vztahů, veškeré související legislativy, praktického nastavení procesů hodnocení práce, ale především jejich vývoje v čase a důvodů pro jejich změnu. Jako autor přinášel nám i našim čtenářům nejen zmíněné znalosti, ale také názor podložený léty praxe, vyznačující se obdivuhodnou integritou.

Přes veškeré pracovní vytížení na náš časopis pan doktor nikdy nezapomněl a je nám ctí, že jsme mohli společně pracovat ještě během letošního léta.

V hluboké úctě členové redakce PaM.

V časopisu Práce a mzda č. 11/2019 vyšel článek: Vzpomínka na JUDr. Kahleho.