eNeschopenka od 1. ledna 2020

Vydáno: 2 minuty čtení

Od 1. ledna 2020 se mění vystavování tzv. neschopenek na straně lékaře a zpracování podkladů pro OSSZ k výplatě dávky na straně zaměstnavatele. K dispozici bude již systém eNeschopenky. Cílem systému je zjednodušení toku dat mezi dotčenými subjekty, lékařem, zaměstnavatelem a ČSSZ.

Nově nebude již pojištěnec v dočasné pracovní neschopnosti muset předávat doklady zaměstnavateli, náhrada mzdy i nemocenské mu přijde automaticky. Nemocnému zaměstnanci tak zůstane v papírové podobě pouze průkaz práce neschopného.

Hlavní změny a povinnosti pro zaměstnavatele:

  • Zaměstnavatel již nebude přijímat papírové doklady potřebné k výplatě dávky nemocenského pojištění od zaměstnance a dále je předávat Okresní správě sociálního zabezpečení.
  • Po 14 dnech trvání neschopnosti bude zaměstnavatel povinen zaslat na příslušnou ČSSZ přílohu k žádosti o dávku a to v elektronické podobě.
  • Do přílohy k žádosti o dávku bude zaměstnavatel nově uvádět informaci, kam je zaměstnanci vyplácena mzda nebo plat.
  • Při skončení dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance bude zaměstnavatel zasílat hlášení s údaji pro výplatu poslední dávky nemocenského.
  • Zaměstnanec bude mít stále povinnost informovat zaměstnavatele o své dočasné pracovní neschopnosti (telefonicky, e-mailem, ....)
  • Zaměstnavatel bude mít k dispozici služby pro ověření či stažení údajů o dočasných pracovních neschopnostech svých zaměstnanců a na požádání mu o nich budou z ČSSZ odesílány notifikace a to prostřednictvím ePortálu ČSSZ.

Pro zaměstnavatele bude nově zřízena služba "Data zaměstnavatelům o dočasné pracovní neschopnosti" typu dotaz, která bude fungovat přes kanál VREP. Služba umožní zaměstnavatelům automatizovaně stahovat informace o dočasných pracovních neschopnostech svých zaměstnanců do mzdového či personálního softwaru. Obdobně bude možné tyto informace stahovat i prostřednictvím systému datových schránek. 

Více informací naleznete na stránkách ČSSZ týkajících se eNeschopenky: https://www.cssz.cz/web/eneschopenka

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Více o e-neschopence se můžete dozvědět v článku: Zavedení eNeschopenky od 1. 1. 2020 je schváleno.