Placení pojistného a absolventi při konci školního roku

Vydáno: 3 minuty čtení

Okresní správy sociálního zabezpečení pravidelně s koncem školního roku evidují zvýšený počet dotazů absolventů vysokých a středních škol, zda jim nevzniká povinnosti platit pojistné na sociální zabezpečení.  V případě absolventů vždy záleží na konkrétní situaci, které Česká správa sociálního zabezpečení vysvětluje následovně:

Ukončení studia

Pokud absolvent ukončí studium, samotná povinnost odvádět pojistné nevzniká, ta je propojena až se zahájením výdělečné činnosti. Pokud absolvent ukončí studium a je nezaměstnaný, pojistné na sociálním zabezpečení (důchodové a nemocenské pojištění) odvádět nemusí. Nezáleží, zda se zaeviduje na úřad práce či nikoliv. 

Nástup absolventa do zaměstnání

Pokud se absolvent po ukončení studia nechá zaměstnat, sociální pojištění za něj odvádí jeho zaměstnavatel - znamená to, že za svého zaměstnance odvádí pojistné a zasílá do evidence ČSSZ zákonem stanovené informace a doklady. Pozor je třeba si dát v případě zaměstnání malého rozsahu, kdy příjem nedosahuje 3 000 Kč za kalendářní měsíc v případě dohody o pracovní činnosti a 10 000 Kč v případě dohody o provedení práce. V takovém případě zaměstnání nezakládá účast na pojištění.

Podnikání studenta/absolventa

Pokud absolvent začne podnikat je třeba tuto skutečnost vždy oznámit na příslušnou OSSZ podle místa bydliště podnikatele. V případě hlavní činnosti, je povinen absolvent platit důchodové pojištění. Pokud je výdělečná činnost evidována jako vedlejší (absolvent/student současně nastoupí do zaměstnání nebo stále studuje), závisí povinnost odvádět důchodové pojištění na výši dosažených příjmů.

Student/absolvent vycestuje do zahraničí

Studenti, kteří nejsou v ČR výdělečně činní a pojistné na sociální pojištění neplatí, nemají vůči ČSSZ žádnou povinnosti ani při vycestování do zahraničí, na stáž či studijní pobyt nebo za prací. Není třeba nic na ČSSZ hlásit. Je nutné vědět, že při práci v zahraničí platí v rámci EU pro oblast sociálního zabezpečení evropská koordinační pravidla, která určují, do kterého systému sociálního zabezpečení se z příjmů bude pojistné platit. Většinou je to do státu, kde student/absolvent práci vykonává. 

Zdroj: Tisková zpráva České správy sociálního zabezpečení