Od 1. 7. 2019 zrušena karenční doba

Vydáno: 1 minuta čtení

Od dnešního dne je definitivně zrušena karenční doba. Nově jsou zaměstnavatelé povinni poskytovat náhradu mzdy (platu) i za první 3 dny nemoci (dočasné pracovní neschopnosti).

Zároveň se zrušením karenční doby se snižují sazby na nemocenské pojištění o 0,2 % p.b. Sazby pojistného na sociální zabezpečení s účinností od 1. 7. 2019 budou u zaměstnavatele činit 24,8 % (nyní 25 %) z vyměřovacího základu, z toho 2,1 % (nyní 2,3 %) na nemocenské pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti.

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Více o zrušení karenční doby se dozvíte v článku JUDr. Bořivoje Šubrta Zrušení tzv. karenční doby a jiné změny.